روان شناس کودک و نوجوان

روان شناسی کودک و نوجوان در کلینیک تحصیلی و روان شناسی تلاش

 

دوران کودکی و نوجوانی از مهمترین دوران در زندگی هر فرد است . کودکی در علم روانشناسی در واقع بهترین دوره یادگیری است. عمیق ترین و در عین حال ساده ترین مفاهیم در این سن شکل می گیرد. ویژگی های رشدی در این مرحله بسیار مهم است. والدین باید بدانند مثلا کودکشان در سن ۵ سالگی از لحاظ رشد هیجانی، رفتاری، شناختی و جسمی چه خصوصیاتی دارد. کدام رفتارها طبیعی است و کدام ویژگی ها غیرطبیعی است. چه        بازی هایی باید در این سن وجود داشته باشد و چه آموزش هایی باید به کودک ۵ ساله داده شود. کودک در این سن با چه مسایلی و بحران هایی ممکن است مواجه شود و…

در روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان  مسایلی همچون مهارت های حرکتی، پیشرفت شناختی، مهارت های زبانی، تغییرات اجتماعی، رشد احساسی و… بررسی می شود. از جمله مواردی که در روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان ضروری است شامل ژنتیک، تاثیرات محیطی، رشد والدین، رشد اجتماعی، رشد شخصیتی، زبان، نقش های جنسیتی، رشد شناختی، رشد جنسی می باشد.

نوجوانی سن هویت یابی است، نوجوان در این سن بسیار آشفته است زیرا از طرفی مرحله ی کودکی را پشت سر گذاشته اما هنوز به عنوان فرد بزرگسال شناخته نشده است. در هدف گذاری دچار مشکل می شود، فلسفه بافی در ذهنش شکل می گیرد و راجع به جهان، زندگی،آینده مدت ها فکر می کند.ممکن است از نظر تحصیلی افت پیدا کند و یا عصبی شود.  بیشترین تفاوت در پسران و دختران در این سن دیده می شود، تغییرات فراوان در جسمی، روانی و شناختی در نوجوان به چشم می خورد.آنها دوست دارند حریم شخصی داشته باشند و تمایل بیشتری دارند که وقت خود را با دوستان و همسالان خود بگذرانند تا خانواده. نوجوان به دنبال استقلال طلبی است و می خواهد خودش برای خودش تصمیم بگیرد حتی اگر اشتباه باشد. رابطه والدین با نوجوان بسیار اهمیت دارد، اینکه او بتواند به پدر و مادر اعتماد کند و با آنها مسایلش را در میان بگذارد بدون اینکه قضاوت و سرزنش شود. نوجوان گوش شنوایی برای نصیحت و سخنرانی ندارد و بیشتر نیاز به همدلی و درک و پذیرش دارد.

روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان به دنیای کودک و نوجوان با دید علمی و تخصصی می نگرد و به دوران رشدی آنها اهمیت می دهد.

روانشناس کودک و نوجوان کیست؟

روانشناسی است که تمرکز علمی، آموزشی و عملی خود را بر حوزه روانشناختی کودک و نوجوان قرار داده است. روانشناس کودک فردی است که کودکان را دوست دارد و به سلامت روان کودکان و کیفیت زندگی شان اهمیت ویژه ای می دهد و می کوشد تا با دستیابی به شناخت از فرایندهای رشد روانی کودکان، آگاهی از نیازهای روانشناختی، عاطفی و هیجانی کودکان و الگوهای رفتاری در هر سن از دوران کودکی و نوجوانی، به والدین و فرزندانشان کمک کند.

یک روانشناس کودک خوب درباره بیماری ها و اختلالات روانشناختی و مشکلات مختلف دوران کودکی دانش کافی دارد و بسته به ویژگی های سنی، رشدی و روانشناختی هر کودک فرایند مشاوره و روان درمانی را برای کودک اجرا می کند.

یک مشاور باید بتواند علاوه بر کودک با شبکه وسیعی از کسانی که در حمایت از کودک موثرند، ارتباط برقرار کند. مثلا گاهی پیش می آید که مشاور باید با معلمان مدرسه کودک ، پزشک او و پدر و مادرش و سایرینی که به نحوی در کمک به درمان موفق کودک ، موثر باشند ، ارتباط برقرار کند. در کنار همه این گزینه ها ، صبر ، همدلی و شنونده خوب بودن از شالوده های اصلی شخصیت یک مشاور و روانشناس خوب است.